technologia zywnosci praca

technologia zywnosci praca

Proces technik analitycznych (PAT) i Lean Six Sigma

Firmy farmaceutyczne: Synergia między procesem technik analitycznych (PAT) i Lean Six Sigma

technologia zywnosci praca

Producenci stoją liczne wyzwania w swoich rynkach liczba zagranicznych konkurentów rośnie i zwiększa koszty materiałowe marże wpływu. metodologie biznesowych, takich jak Lean Six Sigma działa w tandemie z procesu analitycznego Technologies (PAT) może zwiększyć szansę na sukces, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Zarówno US Food and Drug Administration (FDA) oraz Europejska Agencja Leków zachęcamy firmy farmaceutyczne do przestrzegania wytycznych PAT. PAT składa się z czterech podstawowych elementów 1) rozumienie procesu, 2) podejście, 3) Strategia regulacyjna oparte na ryzyku, aby pomieścić innowacji i 4) uwalniania w czasie rzeczywistym. Poprzez wdrożenie technik stosowanych w Lean Six Sigma, wielu dyrektorów PAT są automatycznie spełnione. Na przykład, wytyczne PAT stwierdzić, że organizacje muszą skupić się na ich zdolności do analizy i kontroli pomiaru. PAT to program naukowy mający na celu zmniejszenie ryzyka ramy i jest w istocie, o sposoby poprawy skuteczności i efektywności. Ta filozofia jest również powszechne w Lean Six Sigma. Jednakże, Lean Six Sigma oferuje łatwy do zrozumienia narzędzia, które mogą ułatwić lub wzmocnić cele i zadania Pat. Przykłady tych narzędzi będzie zawierać modele SIPOC (dostawa-Input-Process-Output-klienta) oraz FMEA (Failure Modes i efekty Analysis). Lean Six Sigma, przy użyciu standardowego modelu DMAIC

technologia zywnosci praca

(Define-Measure-Analizuj-Poprawa-Control) steruje procesem i zróżnicowanie produktu metodą identyfikacji, rozpoznawania i definiowania problemów . Następnie charakteryzuje, środki i analizuje dane. Optymalizuje to kontrolę jakości w procesie produkcji i poprawia wydajność produkcji, zwiększa innowacyjność i zmniejsza czas cyklu.
Artykuł napisany przez: www.najlepszeac.pl