Technologia zywnosci

Technologia to studia dużo bardziej ścisłe, techniczne niż zwykła dietetyka.Technologia zywnosci Przypadną do gustu osobom, które dobrze radziły sobie z chemią i matematyką. Podczas edukacji studenci kierunku uczą się o podstawach produkcji żywności, żywieniu człowieka, inżynierii żywności i maszynoznawstwie, procesach przetwarzania i utrwalania żywności. Student ma wiedzę na temat podstawowych procesów chemicznych, fizycznych, biologicznych, które mają związek z żywieniem człowieka. Zna też aparaturę i metody badań właściwości żywności. Studenci uczą się tez o roli pożywienia w życiu człowieka, o http://www.euroimpex.pl/oferta/audyt-optymalizacja-druku/ jego wpływie na zdrowie, a także wpływie przemysłu spożywczego na środowisko. Na pierwszym roku studiów student uczy się, jak wygląda praca, jakie powinny być jej warunki. Na studiach drugiego stopnia zapoznaje się z bardziej zaawansowanymi technikami, głębiej poznaje zagadnienia z zakresu chemii, matematyki, fizyki, biologii. Po studiach student może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się przemysłem spożywczym, w laboratoriach, firmach zajmujących się dystrybucją żywności, naukowych i badawczych instytutach, firmach doradczych i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc jego praca wiąże się ściśle z odżywianiem się z przemysłem spożywczym, produkcją i dystrybucją pożywienia. Przed rozpoczęciem studiów należy sobie zdać sprawę, że nie należą one do najłatwiejszych. Duży nacisk kładziony jest na praktykę, jednak studia to też duża dawka teorii. Rozpoczynający student powinien znać się na biologii, matematyce, chemii, fizyce. Podczas studiowania warto przyłożyć się do praktyk zawodowych. Istnieje duża szansa, że po nich uda się uzyskać zatrudnienie w branży.

Artykuł napisany przez: